Diensten

Voor professionals verzorgt De Vrije SpeelRuimte allerlei soorten diensten, zie hieronder een selectie uit de mogelijkheden. Tevens zijn er allerlei maatwerk invullingen mogelijk, neem daarvoor graag persoonlijk contact op.

Lezingen en Workshops over kinderen en ontwikkeling 

Ontdek een reeks educatieve en interactieve lezingen en workshops gericht op kind-professionals. Onderwerpen omvatten de Pikler-vise, respectvol grenzen stellen, het gebruik van open einde spel/speelgoed en strategieën voor het begeleiden van spel volgens de visie Emmi Pikler. Daarnaast kun je ook kiezen voor onderwerpen die betrekking hebben op het hooggevoelige en/of hoogbegaafde kinderen. Vanuit de antroposofie behandel ik onderwerpen als de temperamentenleer, menskunde en het vieren van antroposofische jaarfeesten. Tijdens de workshops worden altijd ervaringsoefeningen gedaan, waardoor de kennis op een toegankelijke en effectieve manier wordt overgebracht. 

Ouderavonden verzorgen

Een informatieve ouderavond waarin belangrijke aspecten van moderne kinderopvang worden besproken, zoals de Pikler-visie, het stellen van grenzen, en het belang van spel in de ontwikkeling van het kind. Voor de antroposofische kinderopvang verzorg ik avonden waarin we op toegankelijke thema’s verkennen zoals temperamentenleer, menskunde en de antroposofische jaarfeesten. 

IKK Erkende Pikler® Babytraining 

Deze door de Pikler Stichting Nederland erkende introductiecursus voor pedagogisch medewerkers baseert zich op het levenswerk van Emmi Pikler, die meer dan 50 jaar onderzoek deed naar de ontwikkeling van baby’s en peuters. De training biedt diepgaande kennis en praktische vaardigheden voor de unieke benadering van kinderopvang volgens Pikler. 

Beleidswerk in de Kinderopvang

Gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanpassen van pedagogisch beleid binnen de kinderopvang. Dit omvat het opstellen van het volledige beleid, het opstellen van protocollen en eventueel het aanvragen van vergunningen op een wijze die voldoet aan de strenge wetten in de kinderopvang. Het vormt de basis voor een optimale omgeving en voorwaarden voor een verantwoorde kinderontwikkeling. 

Studiedag voor Kinderopvangprofessionals 

Een intensieve studiedag met een breed scala aan onderwerpen waaronder de Pikler-benadering in de kinderopvang, het op respectvolle wijze stellen van grenzen en het belang van open einde speelgoed en spel. Voor de antroposofische kinderopvang verzorg ik studiemiddagen waarin we op toegankelijke thema’s verkennen zoals temperamentenleer, menskunde en de antroposofische jaarfeesten. Door mijn ervaring in het mbo weet ik de wat complexere materie op begrijpelijke wijze over te brengen. 

(Online) Cursussen geven

Cursussen over uiteenlopende onderwerpen zoals het stellen van grenzen, omgaan met weerstand, je tijd verdelen op de groep, zelfstandig spel stimuleren en het inrichten van de groep.
Een informatieve ouderavond waarin. 
Voor de antroposofische kinderopvang verzorg ik avonden waarin we op toegankelijke wijze thema’s verkennen zoals temperamentenleer, menskunde en de antroposofische jaarfeesten. 

Coachgesprekken voor Pedagogisch Medewerkers 

Als pedagogisch coach ondersteun ik kinderopvangmedewerkers bij het ontwikkelen van hun vaardigheden conform het pedagogisch beleid. Mijn focus ligt op het versterken van competenties die bijdragen aan een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen, door middel van persoonlijke en professionele begeleiding.