Pedagogiek De Vrije Speelruimte


De pedagogiek achter De Vrije Speelruimte is geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler, kinderarts en pedagoog. 
  

Voor een goede ontwikkeling van je kind zijn zelfstandige bewegingsontwikkeling, vrij spel en aandachtige verzorging enorm belangrijk. 

Ieder kind is van nature leergierig en heeft een innerlijke drang naar bewegen. Zelf ontdekken en bewegen helpt bij de hersenontwikkeling en bij de algehele ontplooiing van je kind. Hij of zij leert omgaan met dingen die het nog niet kan en plezier hebben in dingen die het wel kan. Bijvoorbeeld: oplossingen vinden, rekening houden met anderen, eigen interesses volgen en met aandacht ergens mee spelen. 

 

Kinderen kunnen al op zeer jonge leeftijd meer begrijpen en zelf doen dan wat wij als ouders misschien verwachten. Door goed te observeren en alert te zijn op signalen van het kind, leren ouders en verzorgers de ‘taal’ van het kind kennen en zijn daardoor in staat op de juiste manier reageren. Het jonge kind voelt zich begrepen en gezien.

 

Op deze manier legt je kind een basis waar het de rest van zijn leven wat aan heeft. Het draagt bij aan zijn autonomie en geeft een gevoel van eigenwaarde; ‘Ik weet wat ik kan’.


Rudolf Steiner

Steiner is de grondlegger van de antroposofie. Volgens zijn visie zijn er bij het jonge kind vier aspecten van groot belang; hij noemt dit de onderste zintuigen; tastzin; levenszin, bewegingszin en evenwichtszin.


Het bezoeken van De Vrije SpeelRuimte draagt bij aan een goede ontwikkeling hiervan.