Tarieven en Voorwaarden

Tarieven

Telefonisch kennismakingsgesprek | gratis


Het intakegesprek (45 minuten – 60 minuten) | € 85,00

Een coaching-sessie (ca. 1 uur) | € 85,00

Verslag op verzoek | € 85,00

Coaching-kosten kunnen als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden budget (PGB). 

Voorwaarden

  • Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de kinder- en opvoedcoach dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld bij Veilig Thuis). Dit wordt eerst uitdrukkelijk met u besproken.
  • De kinder- en opvoedcoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.
  • De kinder- en opvoedcoach heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.


Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met de kindercoach zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.