Ondersteun gepeste kinderen
10 tips

Ook voor een ouder is het vervelend als een kind wordt gepest. Het kan boosheid of verdriet veroorzaken en soms zelfs wraakgevoelens. Deze emoties lossen niks op en een gevoel van machteloosheid blijft over. 

Gelukkig zijn er manieren om wel wat te kunnen betekenen. Tien tips om je kind te ondersteunen!

 

1. Leuke dingen doen

Zorg ervoor dat tijd die doorgebracht wordt buiten de pestplek extra leuk is. Vaak gaat het pesten in periodes. Tijdens zo’n periode is het extra belangrijk dat het kind niet in een negatieve spiraal terecht komt. Bedenk leuke activiteiten voor thuis; samen koekjes bakken, knutselen, naar de speeltuin of het zwembad gaan. Stem de activiteiten af op de leeftijd en interesses van het kind.

 

2. Stimuleer vriendschappen buiten de pestplek

Vaak vindt het pesten plaats op school. Meestal wonen er kinderen in de buurt die naar een andere school of klas gaan. Wellicht heb je een kennis met een kind in dezelfde leeftijd. Of laat je zoon of dochter lid worden van een sportclub. Stimuleer dit en toon zelf initiatief. Maak er tijd en ruimte voor en moedig dit soort vriendschappen aan. Vriendschappen verbeteren de zelfwaardering.

 

3. Leer luisteren naar complimenten

Pestgedrag kan negatieve invloed hebben op de eigenwaarde van het slachtoffer. Leer het kind echt te luisteren naar complimenten. Aardige opmerkingen worden vaak niet bewust opgemerkt. Zonde, want juist onzekere kinderen kunnen dit goed gebruiken. Zorg ervoor dat ze zich bewuster worden van de positieve feedback die ze krijgen.

 

4. Niet iedereen vindt elkaar aardig en dat hoort ook zo

Onderdeel van het pesten is buitensluiten. Leg je zoon of dochter uit dat niet iedereen elkaar aardig vindt en dat dat ook normaal is. Het is dus normaal als iemand je niet aardig vindt. Je kind vindt zelf toch ook niet iedereen aardig? 
Vrienden die te vertrouwen zijn, mag je aardig vinden. Kinderen die niet te vertrouwen zijn, zijn het niet waard om bevriend mee te (willen) zijn. Laat het gepeste kind inzien dat het zelf ook kritisch mag zijn op degenen met wie ze om willen gaan.

 

5. Doe niks zonder overleg met je kind

Als ouder ben je misschien snel geneigd alles op te willen lossen voor je kind. Het kan helpen naar de leerkracht te gaan. Of een gesprek te voeren met de vader of moeder van de pester. Doe dit altijd in overleg met je kind en betrek hem of haar er zoveel mogelijk bij. Er is namelijk ook een kans dat de pesterijen door dit soort gesprekken verergeren. Als je vooraf geen overleg hebt gehad, kan het vertrouwen van je kind geschonden zijn. Hierdoor laat het kind het voortaan wel uit zijn hoofd om jou over het pestgedrag te vertellen.

 

6. Laat pesters weten welk effect het heeft

Pestkinderen blijven kinderen, die vaak geen idee hebben van de consequenties van hun gedrag. Laat de pester weten wat zijn gedrag met een kind doet. Regel een gesprek tussen degene die het hardst pest en het slachtoffer. Beiden met één ouder erbij. De meeste indruk maakt het natuurlijk als de uitleg van het slachtoffer zelf komt. Vertel vooraf dat hij duidelijk mag vertellen wat het emotioneel met hem doet en oefen dit thuis. Als de pester hierna door blijft gaan, kan hij nog één keer worden herinnerd aan de gevolgen van dit gedrag. Helpt dit ook niet, dan weet het slachtoffer dat dit kind niet te vertrouwen is en dus geen vriend van hem zal worden.

 

7. Praten helpt

Praten kan opluchten. Helaas zijn kinderen daar soms niet toe in staat of hebben ze er geen zin in. Doe goede pogingen maar laat het kind zoveel mogelijk bepalen hoe lang en hoe diep het erop in wil gaan. Kort praten is ook goed. Aardig wat kinderen roepen midden in het gesprek dat ze iets anders willen doen. Laat het gaan. Als je praten gaat forceren, is de kans kleiner dat het er later nog een keer over willen praten.

Als het gesprek nog moeizaam verloopt, laat het kind er dan over tekenen of schrijven. Kijk er vervolgens  samen naar, dan komt het praten erover vanzelf wel.
Het kan ook helpen het gesprek tijdens een activiteit te voeren, bijvoorbeeld tijdens een autoritje, bij het samen koken of bij het opruimen van de vaat.

 

8. Emoties verwerken

Praten over emoties kan voor volwassen al lastig zijn. Kinderen hebben een lagere woordenschat, wat het nog moeilijker maakt. Daarbij geven ouders meestal niet het goede voorbeeld. Want met kinderen wordt over het algemeen weinig over de eigen negatieve emoties gepraat. Vertel dus ook eens het minst leuke van de dag. Gebruik hierbij woorden die gevoelens uitdrukken (het maakte mij boos, verdrietig, onmachtig).

Ook kan je samen naar een televisieprogramma kijken en praten over de emoties van een personage op tv. Stel vragen als: “Hoe denk jij dat dat meisje zich nu voelt?, Hoe zou dat komen?”. Zo wordt de woordenschat op het gebied van emoties vergroot en het praten over gevoelens geoefend.  

 

9. Onschuldig aan pestgedrag

Zorg ervoor dat je kind zich niet schuldig gaat voelen over het feit dat hij of zij wordt gepest. Vreemd genoeg zijn er veel kinderen die de schuld bij zichzelf zoeken. Dit is eigenlijk nooit het geval. Niemand verdient het om gepest te worden. Leg dus duidelijk uit dat het, hoe dan ook, niet de schuld van je kind is!

 

10. Voorkom onzekerheid over datgene waarmee wordt gepest

Het lijkt af en toe wel of pesters precies de zwakke plek van hun slachtoffer weten te raken. Stel dat een kind gepest wordt omdat het lelijk zou zijn. Het zal zich onzeker gaan voelen over zijn uiterlijk. Die onzekerheid kan je wegnemen door uit te leggen dat pesters altijd iets wel iets weten te vinden. Als een slachtoffer blond haar heeft, zou de pester hem daarmee kunnen pesten. Maar als hetzelfde slachtoffer donker haar had gehad, was hij daar wel mee gepest. De pester vindt blond haar niet lelijk, evenmin vindt hij donker haar lelijk. Aan de hand van dit voorbeeld kan je uitleggen dat het dus niet waar is wat de pester zegt. Hij zoekt ‘gewoon’ iets om flauw mee te doen!
 

Ten slotte

Onthou dat de pester best wel eens zelf in een probleemsituatie zou kunnen zitten. Het pestgedrag heeft vaak een achtergrond. Dit praat het pesten natuurlijk niet goed, het is wel een idee je zorgen over dit kind een keer uit te spreken bij de juf of meester.

Ben je op zoek naar tips en oefeningen voor je kind om zich wat weerbaarder op te stellen? Kijk dan hier.